Members2023-01-03T10:50:35+01:00
107, 2022

after hours green fees ?

July 1st, 2022|

2801, 2022

Free use of the club’s TrackMan

January 28th, 2022|

Update

Reservations by members are possible on :

  • weekdays : between 12h and 14h, and after 18h
  • weekends : please contact either Sophie (0477 50 18 68) or Pierre (0483 00 11 87)

Conditions d’utilisation du Trackman

Qui peut l’utiliser ?

Réservé exclusivement aux membres du RLGC.
Tout membre qui a passé le test d’acceptation chez Sophie Leten ou chez Pierre Evrard, à savoir un minimum d’une heure pour maîtriser à la fois l’installation et l’utilisation du matériel ainsi que l’interprétation des mesures.
L’appareil peut être utilisé par maximum 2 personnes en même temps.

………..

Gebruiksvoorwaarden van de Trackman

Wie mag het gebruiken?

Exclusief gereserveerd voor de leden van de RLGC.
Elk lid dat geslaagd is voor de aanvaardingstest met Sophie Leten of Pierre Evrard, d.w.z. minimum één uur om zowel de installatie, het gebruik van de apparatuur als de interpretatie van de metingen onder de knie te krijgen.
Het apparaat kan door maximaal 2 personen tegelijk worden gebruikt.

……….

Wenst U meer te weten ?  klik hier
Pour plus d’informations ? cliquez ici

1507, 2021

How you cancel your tee-time

July 15th, 2021|

408, 2020

Fly-over our course !

August 4th, 2020|

RLGC’s 18 holes, filmed by drone, on Wed. 13/6/2018.

1507, 2020

Automated External Defibrillator (AED) On Site

July 15th, 2020|

Dear Members,

Since 2013, and instigated by Dr. Jean-Pierre Van Durme, the club has installed an AED device (Automated External Defibrillator).

The device is now placed next to the garage door near the caddiemaster office.

General information about AED can be found on https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/hulptips/wat-te-doen-bij/eerste-hulp-bij-gebruik-aed-toestel/

For specific information about the installed device, PHILIPS HEARTSTART FRXdemo video

The device itself offers vocal instructions in Dutch only.

1306, 2019

Bescherm je tegen tekenbeten !

June 13th, 2019|

Met het stijgend aantal tekenbeten neemt ook het aantal mensen met de ziekte van Lyme toe.
Bescherm je als golfer dus goed tegen deze parasiet!

Dit kan eenvoudig door het dragen van kledij die het hele lichaam bedekt en door het controleren op aanwezigheid van teken nadat je een rondje golf gespeeld hebt.

Gebeten ?    Teken beginnen pas na enkele uren bloed te zuigen waardoor ziektekiemen kunnen worden doorgegeven.

• Verwijder de teek zo snel mogelijk (binnen de 24 uur) om risico op besmetting te beperken.

• Neem de kop van de teek vast met een pincet en draai de teek eruit. Doe dit met een speciaal tekenpincet of tekenhaak, verkrijgbaar in de apotheek.

• Druk het lijfje niet in en neem de teek in zijn geheel weg. Blijft er een deel van de kop achter, wacht dan af en behandel de plaats met een eenvoudig ontsmettingsmiddel.

• Ontsmet de wond in elk geval nadien grondig.

• Contacteer een arts bij twijfel of vermoeden van besmetting.

• Opgelet: verdoof de teek niet vooraf met ether. De teek kan hierdoor besmet materiaal uitstoten!

1403, 2018

Welcome

March 14th, 2018|