Privacy regels – Europese verordening General Data Protection Regulation “GDPR”

Februari 2018

De gegevens, die leden met betrekking tot hun lidmaatschap vrijwillig hebben ter beschikking gesteld van de Royal
Latem Golf Club vzw (hierna RLGC genoemd), worden geacht met hun uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming
te zijn verzameld.

Bij registratie voor de club website (toegang tot het members’ only gedeelte), zal elk individueel lid zich bovendien
met de privacy regels van de club akkoord moeten verklaren.

Binnen de context van het nuttig functioneren van i-Golf (vennootschap Info Service Belgium, “ISB”), Golf Vlaanderen
en de Koninklijke Belgische Golf Federatie (o.a. ten behoeve van de Federale Golfdatabase) deelt RLGC een deel van
de verzamelde ledeninformatie. De club vertrouwt erop dat de voormelde organisaties met dezelfde zorg omgaan
met de privacy van haar leden, volledig in overeenstemming met de Europese verordening General Data Protection
Regulation. ISB werd overigens door RLGC gevraagd een privacy-clausule te tekenen.

RLGC stelt geen ledengegevens ter beschikking met het oog op commerciële of caritatieve acties/events, ook niet
wanneer deze verband zouden hebben met haar leden of (directe of indirecte) medewerkers. RLGC kan in het kader
van de golfsport wel strikt noodzakelijke sportieve persoonsgegevens delen met derden.

Naast de ledengegevens die in i-Golf worden gestockeerd, beschikt RLGC ook over een volledig clubeigen database.
Deze database bevindt zich op de cloudserver (contractueel beheerd door de externe partner ECS) die van
gedifferentieerde toegangsrechten, individuele paswoorden en beveiligingssoftware is voorzien.

De leden kunnen te allen tijde kosteloos inzage en verbetering verkrijgen van hun verzamelde gegevens, voor zover dit
betrekking heeft op hun persoonlijk lidmaatschap, of de gegevens van hun gezinsleden waarvoor ze ouderlijke
verantwoordelijkheid dragen. Dit kan via het clubsecretariaat en deels via de club website.

Wanneer een lid wordt aangesteld tot bestuurder, captain, lady-captain, verantwoordelijke Senioren/Junioren/Men’s
Day/Bridgeclub, of tot een andere functie binnen de club, en het betrokken lid kan beschikken over (een deel van) de
verzamelde ledengegevens, dan mag het betrokken lid deze gegevens alleen voor clubinterne toepassingen gebruiken
en is hij of zij tevens gehouden tot de integrale en nauwgezette naleving van de voormelde privacyregels.

Het clubbestuur staat uiteraard open voor alle opmerkingen en suggestie die onze privacy regels kunnen
optimaliseren.

Namens de Raad van Bestuur,

Vincent BOES
Voorzitter

Download GDPR document